Sairauskassa maksaa lisäetuuskorvauksen aiemmasta käytännöstä poiketen myös lomautusten aikana syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista 1.5.2020 alkaen ja 31.12.2020 asti.

Hallitus päätti kokouksessaan 8.5.2020 sääntöjen 23 §:n perusteella maksaa lisäetuuskorvaukset väliaikaisesti käyttörahastosta ylimääräisinä avustuksina lomautusten aikana syntyneistä kustannuksista. Hallitus päätyi muuttamaan aiempaa päätöstään ja linjaustaan lomautusten aikana syntyneiden kustannusten korvaamisesta koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Koronapandemia on lisännyt lomautusten tarvetta eri tehtailla.

Jäsenten lomautukset toteutetaan eri aikoina, eri pituisina ja eri tavoin sekä väliaikaisen lain salliman mahdollisuuden mukaan myös lyhyellä varoitusajalla. Sairauskassa saa tarkemmat tiedot jäsentensä lomautusjaksoista työnantajilta vasta jälkikäteen ja niiden ajantasainen seuraaminen on työlästä ja hankalaa, minkä vuoksi myös korvausratkaisut ja -päätökset ovat viivästyneet.

Comments are closed.

Post Navigation