Paperiliiton Vahvinta on yhteistyö
-kampanja antaa arvon jäsenten työlle.

Kampanjan tavoite on saada Paperiliitolle positiivista näkyvyyttä ja kertoa suurelle yleisölle upeasta taipaleesta, jonka liitto ja sen jäsenet ovat vuosien saatossa tehneet. Kampanja esittelee historiastaan ja asemastaan ylpeän, modernin ammattiliiton, johon halutaan kuulua.

Lue koko uutinen ja katso video täältä.

Ammattiosaston syyskokouksessa 19.11. valittiin osaston toimihenkilöt kaudelle 2020 – 2021. Kokous valitsi Tommi Braggen osaston puheenjohtajaksi ja Marjo Henner-Niemen osaston sihteeriksi.

Osaston hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Marjo Henner-Niemi, Jari Huomo, Jaana Hyvönen, Kim Joutjärvi, Jukka Nokelainen, Veli-Matti Pynnönen, Pekka Pöysä ja Tapio Saarinen.

Varajäseniksi valittiin Timo Anttonen, Jouni Hietala, Risto Hietanen, Raino Laine, Anssi Lång, Paavo Pesonen, Leena Purho ja Jukka Suleva.

Eri jaostojen sihteerit valittiin työpaikkakokousten ehdotusten perusteella seuraavasti:

Tiedotussihteeri Paavo Pesonen
Opinto- ja nuorisosihteeri Gerbaw Byman
Tasa-arvosihteeri ei valittu
Liikunta- kulttuuri- ja vapaa-aikasihteeri Jukka Nokelainen

 

UPM:n sellu- ja paperitehtaiden työsuojeluvaltuutetut pitivät syksyn kokouksensa Helsingissä Paperiliiton tiloissa 13. ja 14. marraskuuta. Kuten jo muutamassa aiemmassa kokouksessa, mukana oli myös UPM:n Lappeenrannan biojalostamon työsuojeluvaltuutettu Jenni Leppänen.

Perinteisesti ensimmäisen kokouspäivän ohjelmaan on kuulunut UPM:n Helsingin konttorin OHS-osaston puheenvuoro. Tämän alustuksen jälkeen on keskusteltu kuullusta ja valtuutetut ovat kertoneet kenttätason viestit päätäntävaltaa terveys- ja turvallisuusasioissa UPM:ssä käyttäville. Jostain syystä tämä vuoropuhelu jäi tällä kertaa käymättä. Valtuutetut katsoivatkin aiheelliseksi muistuttaa asian tärkeydestä ja laativat kirjelmän, jossa toivottiin, että tällainen käytäntö ei tulisi tavaksi. Valtuutettujen viesti johti toivottuun tulokseen ja tulevaisuuden toimintamallia aletaan kehittämään.

5S-menetelmässä jokaisella työvälineellä on oma paikkansa eikä ”pahanpäivän varaa kerätä nurkkiin lojumaan.

Omissa katsauksissaan valtuutetut kertoivat turvallisuuden tunnuslukuja omista yksiköistään ja jakoivat mielestään parhaita käytäntöjä. Timo Pryyl kertoi Pietarsaaressa käynnistyneestä 5S-menetelmästä, jonka alku näyttää hyvältä. Lyhyesti sanottuna menetelmä tarkoittaa työnteon kannalta tarpeettomista tavaroista luopumista, työvälineiden helppoa saatavuutta ja niiden säilytyspaikkojen merkintää. Menetelmän hyötyjen saavuttaminen edellyttää siisteystason ylläpitämistä ja selkeitä ohjeita.

Petri Vanhalan uutiset tes-neuvotteluista mahtuivat muutamaan lauseeseen.

Turvallisuusasioiden lomassa kävivät liiton puheenjohtaja Petri Vanhala ja työehtosihteeri Markku Häyrynen pitämässä lyhyen työmarkkinakatsauksen. Päällimmäinen sanoma oli, että työehtosopimusneuvottelut eivät olleet tuolloin edenneet lainkaan.

Liiton lakimies Juha Koivisto muistutti omassa puheenvuorossaan miten työelämän heikennykset voivat vaikuttaa työturvallisuuteen.

Teksti: Paavo Pesonen
Kuvavat: Timo Pryyl ja Paavo Pesonen