Osaton syyskokouksessa valittiin henkilöt ammattiosaston keskeisille paikoille vuosiksi 2018-2019.

Osaston puheenjohtajana jatkaa Tommi Bragge.

 

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi tulivat valituiksi seuraavat henkilöt: Henner-Niemi Marjo, Huomo Jari, Leinonen Jussi, Mäkelä Pertti, Mäkynen Anri, Nokelainen Jukka, Pöysä Pekka, Pynnönen Veli-Matti, Saarinen Tapio ja Skyttä Juha.

Hallituksen varajäseniksi valittiin: Hietala Jouni, Joutjärvi Kim, Pesonen Paavo, Purho Leena, Rainamaa Markku, Sorsa Juha ja Suleva Jukka.

Nuoriso- ja opintosihteeriksi valittiin Kai Nyyssönen, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikasihteeriksi Jukka Nokelainen sekä tiedotus- ja yhteistoimintasihteeriksi Paavo Pesonen.

Uusi hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan mm. osaston varapuheenjohtajan ja sihteerin.

 

 

UPM Kymin sellu- ja paperitehtaiden työntekijöiden työsuojeluvaltuutetun vaaliin kohdistuvia valituksia ei esitetty määräaikaan mennessä. Vaalitoimikunta on vahvistanut tehdyt valinnat.

 

Valitut henkilöt toimikaudeksi 2018-2019 ovat:
työsuojeluvaltuutettu          Paavo Pesonen
I varavaltuutettu                  Veli-Matti Pynnönen
II varavaltuutettu                 Pekka Huotari

Kuusankoskella 14.11.2017

_______Tommi Bragge         __                              _____Jorma Timonen_____
Vaalitoimikunnan puheenjohtaja                            Vaalitoimikunnan sihteeri