Kolmoispaperin päätoimittajat ja joukko lehden aktiivisia kirjoittajia kokoontui 19.2.2016 ammattiosastojen toimitalolle muistelemaan lehden vaiheita. Lehden

Ammattiosastot kiittivät päätoimittajia lahjalla. Kiitoksia vastaanottamassa Maarit Lahtinen (oikealla). Kati Tähti ja Jorma Timonen ojentavat lahjan.

Ammattiosastot kiittivät päätoimittajia lahjalla. Kiitoksia vastaanottamassa Maarit Lahtinen (oikealla). Kati Tähti ja Jorma Timonen ojentavat lahjan.

päätoimittajina ovat toimineet aikajärjestyksessä jo edesmennyt Pentti Vättö, Ilmari Jokinen, Jukka Vartiainen, Maarit Lahtinen ja lehden viimeiseksi vastuutoimittajaksi jäänyt Paavo Pesonen.

Alunperin kolmen kuusankoskelaisen paperiammattiosaston perustama julkaisu toimi vuosina 1983-2015 yhtenä tiedotuskanavana osastojen jäsenille. Lehdessä julkaistiin luottamushenkilöiden tiedotteiden lisäksi mielipidekirjoituksia ja tietoa ammattiosastojen tapahtumista. Kuusankoskelaiset yritykset mainostivat lehdessä palveluitaan, mutta viimeisinä vuosina mainos- ja sponsorirahan puute alkoi näkyä mainosten määrässä.

Jukka Vartiainen vihjaa, että lehdessä käytettiin joskus ”haamukirjoittajia”. ”Juttujen aiheet tulivat aina asianomaisilta itseltään”, tarkentaa Vartiainen.

Jukka Vartiainen vihjaa, että lehdessä käytettiin joskus ”haamukirjoittajia”.
”Juttujen aiheet tulivat aina asianomaisilta itseltään”, tarkentaa Vartiainen.

Työnantajaleirissä lehteä luettiin koko sen julkaisemisen ajan. Toiset johtajista suhtautuivat lehteen ainakin näennäisesti välinpitämättömästi, kun toiset taas olisivat halunneet ohjailla sen sisältöä. Jossain vaiheessa sai sellaisen käsityksen, että Kolmoispaperi oli vaaraksi koko Suomen paperi- ja selluteollisuudelle.

Loppuyhteenvetona tilaisuuteen osallistuneet totesivat painetulle viestille olevan yhä tarvetta. Innokkaita lehden tekijöitä ei tällä hetkellä kuitenkaan ole. Paperiliiton Kuusankosken osaston 19 tiedotus tapahtuu tästedes näiden Internet-sivujen kautta ja luottamusmiesten välityksellä ilmoitustaulujakeluna.