Sovittelu ei tuonut tulosta paperiteollisuuden työehtoriitaan. 

Paperiliiton Metsäteollisuus ry:n näkemykset jäivät yhdeksän tuntia kestäneen neuvottelun aikana edelleen liian kauas toisistaan. Sovittelu valtakunnansovittelijan luona jatkuu tiistaina kello 9.

Paperiteollisuuden lakko alkaa maanantaiaamuna 27. tammikuuta. Yhtä aikaa Paperiliiton kanssa alkavat paperiteollisuuden toimihenkilöitä edustavan Ammattiliitto Pron ja mekaanisen metsäteollisuuden sopimusta neuvottelevan Teollisuusliiton lakot Metsäteollisuuden jäsenyrityksissä.

Tuotannollinen toiminta lakkaa paperiteollisuudessa työvuoron päättyessä kello 6.00 tai klo 7.00 kahdeksi viikoksi. Paperiliitto laajentaa lakon kolmannelle viikolle 10. helmikuuta alkaen. Samana päivänä alkaa 12 tuotantolaitoksella työnantajan ilmoittama kolmen vuorokauden mittainen työsulku.

Lakot ja työsulku päättyvät ilmoitettua aiemmin, jos osapuolten välille saadaan sitä ennen neuvottelutulos ja kumpikin osapuoli sen hallinnoissaan hyväksyy.

Lisätietoa ja luettelo lakonalaisista toimipaikoista kohdasta Työtaistelu

Koska neuvotteluissa ei vieläkään ole edetty, Paperiliitto laajentaa lakkoa kolmannelle viikolle.

Lakko alkaa 10. helmikuuta ja päättyy 17. helmikuuta. Lakon piiriin kuuluvat Metsäteollisuus ry:n työsulun ulkopuolella olevat paperiteollisuuden työehtosopimusta noudattavat yritykset ja sulun päätyttyä myös sulutetut yritykset.

Paperiliiton neuvottelijoiden mukaan työnantaja on edelleen haluton neuvottelemaan ja etsimään ratkaisuja uudeksi työehtosopimukseksi. Osapuolet ovat yhä koolla valtakunnansovittelijan toimistossa sunnuntai-iltana kello 22.30.

Paperiteollisuuden työehtosopimusneuvotteluissa ei löytynyt ratkaisua sovittelijan luona.

Ratkaisun saaminen paperiteollisuuden työehtosopimusneuvotteluissa näyttää vaikealta. Neuvotteluja käytiin valtakunnansovittelijan johdolla perjantai-illasta lauantain vastaiseen yöhön kello 01.00:een asti. Sopua ei Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n välillä löytynyt.

Paperiliitto on esittänyt useita ratkaisumalleja ja vaihtoehtoja, joilla sopimukseen päästäisiin. Paperiliiton neuvottelijoiden mukaan työnantaja on erittäin haluton sopimuksen tekoon.

Sovittelu jatkuu valtakunnansovittelijan luona huomenna kello 15.

Tämä, kuten aiemmatkin uutiset, on jaettu myös Paperiliiton Facebookiin, joten kannattaa seurata molempia kanavia.


Paperiliitto pitää entistä todennäköisempänä, että paperiteollisuuden toimipaikkoja koskeva kaksiviikkoinen työnseisaus alkaa maanantaina 27. tammikuuta.

Käytännön varautumisesta kertoo myös se, että Paperiliiton hallitus nosti liiton lakkoavustuksen määrään 50 euroon. Työtaisteluavustusta maksetaan lakon tai työsulun ensimmäisestä päivästä lukien jokaiselta alkavalta kalenterivuorokaudelta (7 päivää/viikko) niin kauan kunnes lakko päättyy.  Lue koko uutinen neuvottelutilanteesta täältä.

Varaudu työtaisteluun.

Tutustu työntekijän lakon aikaisiin velvollisuuksiin ja oikeuksiin sekä muihin lakko-ohjeisiin.

Täältä voi lukea Lakko-ohjeet

Mahdollisen lakonuhan toteutuessa osaston toimitsijat päivystävät ammattiosastojen toimitalolla Koskelankuja 3:ssa arkipäivisin klo 9:00-15:00.

 

Lisäetuuskorvauksia ei makseta ajalta, jonka jäsen on poissa työstä mahdollisen lakon tai työsulun vuoksi, koska tältä ajalta ei Sairauskassan jäsenmaksuakaan peritä (kassan säännöt 23 § 2 mom. kohta 6).

Jos on mahdollista, niin siirrä esim. lääke- ja silmälasiostosi, lääkärin ja hammaslääkärin vastaanottoaikasi sekä mahdollisesti tarvitsemasi tutkimukset ja hoidot työtaistelun jälkeiselle ajalle. Jos sairaanhoitokustannuksia sinulle kuitenkin syntyy, maksetaan niistä sinulle vain lakisääteinen kelakorvaus.

Lakko- tai työsulkuaikaa ei myöskään voida laskea jäsenyyskertymääsi

Lakko- tai työsulkuaika siirtää kahden vuoden yhtäjaksoisen maksavan jäsenyyden täyttymistä vastaavan ajan eteenpäin esim. silmälasien korvausoikeutta laskettaessa. Kun harkitset silmälasien hankkimista, varmista kahden vuoden täyttyminen kassan toimistolta etukäteen.

Lakkoaika ei kuitenkaan katkaise jäsenyyskertymääsi eikä jäsenyytesi katkea lakon tai työsulun vuoksi.

Susanna Reinikka, kassanjohtaja
Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassa

Jos työtaistelu paperiteollisuuden työpaikoilla alkaa, lakkoavustus haetaan eAsioinnissa.

Paperiliiton sähköinen palvelu eAsiointi on käytössäsi 24/7. Jos et vielä ole rekisteröitynyt palveluun, tee se nyt. Rekisteröitymiseen tarvitset sähköpostiosoitteen ja jäsennumerosi. Jäsennumeron näet muovisesta jäsenkortista tai mobiilijäsenkortista.

Lue yksityiskohtaiset ohjeet täältä.


Paperiliiton Vahvinta on yhteistyö
-kampanja antaa arvon jäsenten työlle.

Kampanjan tavoite on saada Paperiliitolle positiivista näkyvyyttä ja kertoa suurelle yleisölle upeasta taipaleesta, jonka liitto ja sen jäsenet ovat vuosien saatossa tehneet. Kampanja esittelee historiastaan ja asemastaan ylpeän, modernin ammattiliiton, johon halutaan kuulua.

Lue koko uutinen ja katso video täältä.

Ammattiosaston syyskokouksessa 19.11. valittiin osaston toimihenkilöt kaudelle 2020 – 2021. Kokous valitsi Tommi Braggen osaston puheenjohtajaksi ja Marjo Henner-Niemen osaston sihteeriksi.

Osaston hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Marjo Henner-Niemi, Jari Huomo, Jaana Hyvönen, Kim Joutjärvi, Jukka Nokelainen, Veli-Matti Pynnönen, Pekka Pöysä ja Tapio Saarinen.

Varajäseniksi valittiin Timo Anttonen, Jouni Hietala, Risto Hietanen, Raino Laine, Anssi Lång, Paavo Pesonen, Leena Purho ja Jukka Suleva.

Eri jaostojen sihteerit valittiin työpaikkakokousten ehdotusten perusteella seuraavasti:

Tiedotussihteeri Paavo Pesonen
Opinto- ja nuorisosihteeri Gerbaw Byman
Tasa-arvosihteeri ei valittu
Liikunta- kulttuuri- ja vapaa-aikasihteeri Jukka Nokelainen

 

UPM:n sellu- ja paperitehtaiden työsuojeluvaltuutetut pitivät syksyn kokouksensa Helsingissä Paperiliiton tiloissa 13. ja 14. marraskuuta. Kuten jo muutamassa aiemmassa kokouksessa, mukana oli myös UPM:n Lappeenrannan biojalostamon työsuojeluvaltuutettu Jenni Leppänen.

Perinteisesti ensimmäisen kokouspäivän ohjelmaan on kuulunut UPM:n Helsingin konttorin OHS-osaston puheenvuoro. Tämän alustuksen jälkeen on keskusteltu kuullusta ja valtuutetut ovat kertoneet kenttätason viestit päätäntävaltaa terveys- ja turvallisuusasioissa UPM:ssä käyttäville. Jostain syystä tämä vuoropuhelu jäi tällä kertaa käymättä. Valtuutetut katsoivatkin aiheelliseksi muistuttaa asian tärkeydestä ja laativat kirjelmän, jossa toivottiin, että tällainen käytäntö ei tulisi tavaksi. Valtuutettujen viesti johti toivottuun tulokseen ja tulevaisuuden toimintamallia aletaan kehittämään.

5S-menetelmässä jokaisella työvälineellä on oma paikkansa eikä ”pahanpäivän varaa kerätä nurkkiin lojumaan.

Omissa katsauksissaan valtuutetut kertoivat turvallisuuden tunnuslukuja omista yksiköistään ja jakoivat mielestään parhaita käytäntöjä. Timo Pryyl kertoi Pietarsaaressa käynnistyneestä 5S-menetelmästä, jonka alku näyttää hyvältä. Lyhyesti sanottuna menetelmä tarkoittaa työnteon kannalta tarpeettomista tavaroista luopumista, työvälineiden helppoa saatavuutta ja niiden säilytyspaikkojen merkintää. Menetelmän hyötyjen saavuttaminen edellyttää siisteystason ylläpitämistä ja selkeitä ohjeita.

Petri Vanhalan uutiset tes-neuvotteluista mahtuivat muutamaan lauseeseen.

Turvallisuusasioiden lomassa kävivät liiton puheenjohtaja Petri Vanhala ja työehtosihteeri Markku Häyrynen pitämässä lyhyen työmarkkinakatsauksen. Päällimmäinen sanoma oli, että työehtosopimusneuvottelut eivät olleet tuolloin edenneet lainkaan.

Liiton lakimies Juha Koivisto muistutti omassa puheenvuorossaan miten työelämän heikennykset voivat vaikuttaa työturvallisuuteen.

Teksti: Paavo Pesonen
Kuvavat: Timo Pryyl ja Paavo Pesonen