Teksti ja kuvat: Paavo Pesonen

Ari Koskisen (oikealla) mukaan tehtäviä muokkaamalla löytyy jokaiselle sopiva työ. Vasemmalla kuvassa Tervasaaren työsuojeluvaltuutettu Juha Notkola.

Ari Koskisen (oikealla) mukaan tehtäviä muokkaamalla löytyy jokaiselle sopiva työ. Vasemmalla kuvassa Tervasaaren työsuojeluvaltuutettu Juha Notkola.

UPM:n sellu- ja paperiteollisuuden työsuojeluvaltuutetut kokoontuivat 1. ja 2. kesäkuuta Pietarsaaressa. Mukana oli myös Lappeenrannan biodieseltehtaan työsuojeluvaltuutettu ja kokouksen järjestelyistä vastasi Pietarsaaren valtuutettu Timo Pryyl. Kokoontumisessa jaettiin parhaita paikallisia käytäntöjä ja mietittiin ratkaisuja vielä jäljellä oleviin turvallisuuspuutteisiin. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen nousivat myös puheenaiheiksi.

– Kunnossapitohenkilöiden kiertäessä nykyään eri yksiköiden huoltoseisokeissa olisi hyvä, että turvallistamiskäytännöt olisivat tehtaissa samat, totesivat työsuojeluvaltuutetut yksissä tuumin.

- Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajalta jatkuvaa työympäristön tarkkailua, sanoo Juha Koivisto.

– Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajalta jatkuvaa työympäristön tarkkailua, sanoo Juha Koivisto.

Paperiliiton lakimies Juha Koivisto tarkasteli puheenvuorossaan työturvallisuuteen liittyviä asioita lainsäädännön näkökulmasta.

– Kaikki työturvallisuuspuutteet pitää saattaa työnantajan tietoon niin, että niistä jää jonkinlainen dokumentti, joka voidaan tarvittaessa kaivaa esiin. Jos käy niin huonosti, että piittaamattomuutta työntekijöiden turvallisuudesta joudutaan käsittelemään oikeudessa, on hyvä pystyä näyttämään toteen, että asioihin on pyydetty parannusta, sanoo Juha Koivisto.

Pietarsaaren tehtaan työsuojelupäällikkö Kari Saari on tutkinut, että sellaisille henkilöille, jotka eivät tee turvallisuushavaintoja tai vaaratilanneilmoituksia, käy enemmän tapaturmia kuin niille, jotka tekevät. Saaren havaintojen mukaan korkeimman johdon ja esimiesten käyttäytyminen prosessin häiriötilanteissa on omiaan joko estämään tai lisäämään tapaturman vaaraa.

Kuusankoskelaisten paperiammattiosastojen 19 ja 85 luottamusmiehet, valtuutetut ja työsuojeluasiamiehet kokoontuivat perjantaina 21.4. Koskelassa. Kokoukseen oli kutsuttu Paperiliiton liittosihteeri Juhani Siira, UPM:n turvallisuuspäällikkö Matti Jakonen ja Kymin paperitehtaan tuotantopäällikkö Heikki Värri. Lisäksi paperi- ja sellutehtaan ajankohtaisista turvallisuusasioista olivat kertomassa paperitehtaan turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Hanna Eklund ja turvallisuuspäällikkö Tuomo Linden.

Juhani Siira (vasemmalla), Marko Konttila, Tero Pasi ja Hannu Mentula pohtivat tulevia työehtosopimusneuvotteluja

Juhani Siira (vasemmalla), Marko Konttila, Tero Pasi ja Hannu Mentula pohtivat tulevia työehtosopimusneuvotteluja.

Liittosihteeri Juhani Siira kertoi liittokokousvalmisteluiden olevan hyvässä vauhdissa liiton toimistolla. Metalliliitto, Teollisuusalojen Ammattiliitto, Paperiliitto ja Puuliitto selvittelivät aiemmin mahdollisuutta yhdistyä vuoden 2017 lopulla yhdeksi teollisuuden suurliitoksi. Liittojen yhteinen liittokokous oli tarkoitus pitää 17.-18.5.2017 Messukeskuksessa. Paperiliiton vasemmistoryhmän käännyttyä hanketta vastaan pitää Paperiliitto oman kokouksensa samaan aikaan itsenäisenä liittona.

Työehtosopimustunnusteluiden liittosihteeri Siira sanoi alkavan toden teolla vasta kesälomien jälkeen.

Turvallisuuspäällikkö Matti Jakonen esitteli paperiteollisuuden viime vuosien turvallisuuskehitystä. Hän sanoi UPM:n pärjäävän kisassa hienosti ja kehui Kymin tuloksia erinomaisiksi.

– Nähtäväksi jää, kuinka firma palkitsee työntekijänsä näin hyvästä tuloksesta, tuumi kokousväki.

 

Teksti: Pasi Untolahti

 Maan hallitus lupaili – niin ainakin ymmärsin – jättää työlainsäädännön heikennykset rauhaan, jos kiky-sopimukselle tulee riittävän suuri kattavuus. Kattavuus on 90 %:n luokkaa kaikista palkansaajista. Paperiliittokin on vastuullisena mukana.

Paikallisesta sopimisesta keskustelu käy päivä päivältä kiihkeämmäksi. Mitä sillä oikein tarkoitetaan? Paikallisia sopimuksia on paperiteollisuudessa tehty vuosikymmeniä.

Suomen yrittäjien ja maan hallituksen mukaan paikallinen sopiminen ei toimi Suomessa tarpeeksi hyvin. No, mikä mättää?

Kaiken kaikkiaan työlainsäädäntö lähtee siitä, että lait ja työehtosopimukset ovat minimi ehtoja. Niitä paremmin voi paikallisesti sopia.

Eli mitä muutoksia hallitus haluaa työlainsäädäntöön koskien paikallista sopimista?

Vastaus on: palkkojen ja työehtojen sopiminen alle työehtosopimusten minimiehtojen. Se on hallituksen toimesta lanseerattu ”paikalliseksi sopimiseksi”.

Tällä hetkellä ulkomaalaiseen työtekijään noudatetaan suomalaisia työehtosopimuksia, kun he työskentelevät Suomessa. Näin tehdään palkkojenkin osalta. Jos työlainsäädäntöön tulee viittaus, että minimipalkan alle voidaan sopia, niin silloin siitä voi sopia myös unkarilainen ammattimies, joka tulee Suomeen töihin. Kukakohan tuon huutokaupan voittaa?

No, katsotaan mitä kunnallisvaalien jälkeen tapahtuu…

Jälkikäsittely sekä arkkisalien ja paperivaraston alue saivat vuoden vaihtuessa uudet luottamushenkilöt. Arkkisalien ja paperivaraston luottamusmiehen tehtävää ryhtyi hoitamaan Jari Huomo. Jälkikäsittelyssä tehtävään astui Kim Joutjärvi. Huomo on aiemmin työskennellyt Myllykosken lakkautetulla paperitehtaalla ja Joutjärvi puolestaan on aikaisemmin paiskinut hommia Voikkaan vuonna 2006 sammuneella tehtaalla.

Kim Juotjärvi ehti ennen Kymille tuloaan käydä töissä myös UPM:n jämsänkosken tehtaalla.

Kim Juotjärvi ehti ennen Kymille tuloaan käydä töissä myös UPM:n Jämsänkosken tehtaalla.

Kumpikin miehistä kertoo kannustuksen luottamustehtäviin voimistuneen syksyn 2016 aikana.
– En olisi lähtenyt mukaan yhden tai kahden työntekijän pyytämänä. Ajan kuluessa huomasin kannatusta olevan laajemmalti ja päätin mitata suosioni, sanoo Jari Huomo.
Kim Joutjärvi haluaa vaikuttaa työpaikkansa asioiden kulkuun. Hän toivoo sopimisen kulttuuria takaisin työelämään ja haluaisi, että työehtosopimuksen heikot kohdat saataisi korjattua. Kumpikin uusista luottamusmiehistä on valmis keskustelemaan asioista kiihkottomasti ja sovittelevasti sekä työtovereiden että työnantajan kanssa. Joutjärvi tosin toteaa, että työnantajalla on tällä hetkellä hyvät pelikortit käsissään.
– Ehkä työntekijäpuolen kuitenkin kannattaisi joissakin tapauksissa katsoa, mihin omat kortit riittävät, sanoo Joutjärvi.

Uudet luottamusmiehet päivittävät työlainsäädäntöön ja työehtosopimukseen liittyvää osaamistaan kevään aikana luottamusmiesten perus- ja jatkokurssilla. He sanovat tiedottamisen olevan ongelma varsinkin vuorotyössä ja kertovat tekevänsä parhaansa tilanteen parantamiseksi.
– Koetan saada jokaisesta vuorosta kaverin, jonka kautta oikea tieto menisi eteen päin esimerkiksi sähköpostin välityksellä, sanoo Jari Huomo.

Osaston 110-vuotisjuhlan taltionnista huolehti Kamera-73 Kuusankoski ry. Kameraseuran edustajien ottamista kuvista on kerätty kooste, johon on tallentunut juhlan vaiheet kutsuvieraiden vastaanotosta aina viimiseen valssiin saakka.

-Lindström toimittaa työvaatteita ja suojavaatteita. Suojavaatteita ei saa pestä kotikonstein, ettei niiden suojaava vaikutus heikkene, sanoo asiakaspäällikkö Terhi Hasila.

– Lindström toimittaa työvaatteita ja suojavaatteita. Suojavaatteita ei saa pestä kotikonstein, ettei niiden suojaava vaikutus heikkene, sanoo asiakaspäällikkö Terhi Hasila.

Paperi- ja sellutehtaan luottamus- ja työsuojeluasiamiesten yhteiskokousmatka suuntautui tällä kertaa Lindströmin työvaatepesulaan Luumäelle. Pesula hoitaa mm. Kymin työvaatehuollon. Töitä pesulassa paiskitaan kahdessa vuorossa viitenä päivänä viikossa ja se on kunnalle merkittävä työllistäjä.

Työvaatehuolto on pitkälti käsityötä. Kun vaate saapuu pesulaan, sen kunto tarkistetaan ja tutkitaan, mitä taskuihin on jäänyt. Lajittelun jälkeen automatiikka hoitaa pesun, jonka jälkeen vaatteet ripustetaan käsityönä henkareihin. Kuljetin vie vaatteet läpi kuivaimen, jonka jälkeen käsityö jatkuu. Viikkaus, korjaukset ja lajittelu oikeille käyttäjille ovat käsityötä.

-Pesulakierrokselle puettiin vierailijavarustus. Päähine ei taida täyttää kolhulakille asetettuja vaatimuksia.

Pesulakierrokselle puettiin vierailijavarustus. Päähine ei taida täyttää kolhulakille asetettuja vaatimuksia.

Joskus tarkasta kontrollista huolimatta saattaa käyttäjälle palautua rikkinäinen työasu. Asian kuntoon saattamiseksi oikea tapa Kymillä on ottaa yhteyttä tehtaitten yhteiseen työvaateyhteyshenkilöön Sini Aaltoon. Vaatteen tunnistenumeron ja yhteyshenkilön lähettämän viestin perusteella vaatteen viat tulevat korjatuiksi tai vaate vaihdetaan ehjään seuraavassa pesukierrossa.

Turvallisuus on ykkösasia myös Lindströmin pesulassa. Rullakoiden siirtelyssä sattuvat vammat ovat yleisimpiä, mutta tapaturmien määrä kokonaisuudessaan on laskussa.

Paperiliiton Kuusankosken osasto 19:n 110-vuotisjuhla vietettiin 27.8. Koskelassa. Juhlaan osallistui yhteensä noin 130 kutsuvierasta ja ammattiosaston jäsentä puolisoineen. Juhlapuheiden lisäksi juhlassa kuultiin Myllykosken Metallimiesten kuoroa. Ohjelmallinen osuus päättyi show-taiteilija Janne Mustosen esiintymiseen. Esityksen päätti huikea jongleeraus kolmella käynnissä olevalla moottorisahalla. Sahat oli säädetty niin, että niiden teräketjut pyörivät. Esitys sai yleisöltä raikuvat aplodit. Ohjelman päätyttyä alkoivat juhlatanssit, jotka tahditti tanssiorkesteri ”Lemmenlautta”.

Kamera-73 Kuusankoski ry taltioi juhlan. Taltioinnista tehdään kooste, joka julkaistaan myöhemmin osaston Internet-sivuilla.

Huomioi: Huhtikuusta 2016 lähtien jäsenmaksutilin numero muuttui ja käyttöön otettiin viitenumero. Tarkemmat tiedot sait kotiisi kirjeessä. Toimi uusien ohjeiden mukaan. Olethan yhteydessä Paperiliiton jäsenrekisteriin, jos et ole saanut asiaa koskevaa kirjettä. Itsemaksavan jäsenen ohjeen kokonaisuudessaan voit lukea täältä.

Kolmoispaperin päätoimittajat ja joukko lehden aktiivisia kirjoittajia kokoontui 19.2.2016 ammattiosastojen toimitalolle muistelemaan lehden vaiheita. Lehden

Ammattiosastot kiittivät päätoimittajia lahjalla. Kiitoksia vastaanottamassa Maarit Lahtinen (oikealla). Kati Tähti ja Jorma Timonen ojentavat lahjan.

Ammattiosastot kiittivät päätoimittajia lahjalla. Kiitoksia vastaanottamassa Maarit Lahtinen (oikealla). Kati Tähti ja Jorma Timonen ojentavat lahjan.

päätoimittajina ovat toimineet aikajärjestyksessä jo edesmennyt Pentti Vättö, Ilmari Jokinen, Jukka Vartiainen, Maarit Lahtinen ja lehden viimeiseksi vastuutoimittajaksi jäänyt Paavo Pesonen.

Alunperin kolmen kuusankoskelaisen paperiammattiosaston perustama julkaisu toimi vuosina 1983-2015 yhtenä tiedotuskanavana osastojen jäsenille. Lehdessä julkaistiin luottamushenkilöiden tiedotteiden lisäksi mielipidekirjoituksia ja tietoa ammattiosastojen tapahtumista. Kuusankoskelaiset yritykset mainostivat lehdessä palveluitaan, mutta viimeisinä vuosina mainos- ja sponsorirahan puute alkoi näkyä mainosten määrässä.

Jukka Vartiainen vihjaa, että lehdessä käytettiin joskus ”haamukirjoittajia”. ”Juttujen aiheet tulivat aina asianomaisilta itseltään”, tarkentaa Vartiainen.

Jukka Vartiainen vihjaa, että lehdessä käytettiin joskus ”haamukirjoittajia”.
”Juttujen aiheet tulivat aina asianomaisilta itseltään”, tarkentaa Vartiainen.

Työnantajaleirissä lehteä luettiin koko sen julkaisemisen ajan. Toiset johtajista suhtautuivat lehteen ainakin näennäisesti välinpitämättömästi, kun toiset taas olisivat halunneet ohjailla sen sisältöä. Jossain vaiheessa sai sellaisen käsityksen, että Kolmoispaperi oli vaaraksi koko Suomen paperi- ja selluteollisuudelle.

Loppuyhteenvetona tilaisuuteen osallistuneet totesivat painetulle viestille olevan yhä tarvetta. Innokkaita lehden tekijöitä ei tällä hetkellä kuitenkaan ole. Paperiliiton Kuusankosken osaston 19 tiedotus tapahtuu tästedes näiden Internet-sivujen kautta ja luottamusmiesten välityksellä ilmoitustaulujakeluna.