Paperiliiton Kuusankosken osasto 19 on siirtynyt käyttämään Paperiliiton Internetsivu pohjaa. Vanhoja sivuja ei enää päivitetä ja sivut sulkeutuvat pian. Uusille sivuille pääset Paperiliiton Internetsivujen kautta osoitteesta www.paperiliitto.fi. Pääsivun sivuvalikosta valitse –> liitto –> ammattiosastot –> Kuusankosken osasto 19.

Tallentamalla osoitekentässä näkyvän www osoitteen https://www.paperiliitto.fi/kuusankosken-osasto-19.html suosikkeihisi, pääset suoraan osaston 19 sivuille.

Uusia sivuja kehitetään käyttäjien toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Toiveita voi esittää osoitteeseen paavo.pesonen@upm.com
Osaston uusille sivuille pääset toistaiseksi täältä.

 

Osaston 19 sääntömääräinen syyskokous pidetään 15.10.2020 klo 16:30 alkaen ammattiosastojen toimitalolla Koskelankuja 3:ssa.

Kokouksessa käsitellään ammattiosaston sääntöjen 14 §:n mukaiset asiat:
Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021, valitaan työosastojen luottamusmiehet sekä työpaikkojen pääluottamusmiehet Paperiliiton ohjesäännön mukaisesti, tehdään muut henkilövalinnat ja käsitellään muut osaston jäsenten esittämät asiat.

Kokouksessa on Paperiliiton edustajan puheenvuoro (vastaava työehtosihteeri Markku Häyrynen), Kymin paperitehtaan työntekijöiden työsuojeluvaltuutetun puheenvuoro ja Pääluottamusmiesten puheenvuorot.

Ennen kokousta kahvitarjoilu.

Vain osallistumalla voit vaikuttaa.

Paperiliittolainen voi hakea lomautuksen aikaisen päivärahan Paperiliiton eAsioinin kautta. Pääset työttömyyskassan sivuille täältä.

Alkuvuotta 2020 koskevat lakkoavustukset on haettava liitolta viimeistään 31.8.2020. Avustukset haetaan Paperiliiton toimistosta Minna Koskiselta, minna.koskinen@paperiliitto.fi. Ilmoita viestissä aikajakso, jolta avustusta haet.

 

Tilauspula vaivaa paperitehdasta ja koronatilanteesta johtuvan poikkeustilanteen takia lomautuskynnys on muuttunut erittäin alhaiseksi. Ammattiosaston hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 4.6. Kokous päätti antaa seuraavan julkilausuman:

 

Kannanotto
Paperiliiton Ammattiosaston 19 hallituksen mielestä Kymin Paperitehtaan lomautukset eivät ole käytyjen yt-neuvotteluiden hengen mukaisia, vaan nyt on kikkailtu jopa yhden päivän lomautuksilla. Lomautuksen sijaan olisi voitu ainakin joissain kohteissa tehdä rästiin jääneitä huolto-, siivous- ja inventointitöitä. Vaikka tilausten ennustettavuus onkin huono, työnantaja käyttää hyväkseen poikkeustilannetta.

Lomautuksista työntekijöille ilmoittaminen on hoidettu vaihtelevasti. Joissain tapauksissa yhteydenotto on hoidettu henkilökohtaisesti, kun taas toisaalla on turvauduttu sähköpostiin tai tekstiviestiin. Ilmoitusaika ei kaikissa tapauksissa ole täyttynyt. Ammattiosaston hallitus pitää henkilökohtaista ilmoitusta parempana vaihtoehtona kuin sähköistä viestiä. Ilmoitusaika on ehdoton.

Paperiliiton Kuusankosken osaston 19 hallitus

Uranpirtti ja muut alueella olevat rakennukset ovat varattavissa vakiintuneen käytännön mukaisesti myös vuonna 2020.

Varauksia ottaa vastaan Uranpirtin talonmies puhelimitse numerossa 040 820 7951. Varauksen yhteydessä sovitaan avaimen noutamisesta. Käyttäjä saa laskun avaimen luovutuksen yhteydessä. Lisää Uranpirtin alueesta ja säännöistä voit lukea täältä.

 

Koronaviruksen seurauksena Suomen talous on ajautunut tilanteeseen, joka vaarantaa yritystoiminnan edellytykset, työllisyyden ja ihmisten toimeentulon. Tämän vuoksi työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat yhdessä tehneet esityksen maan hallitukselle tarvittavista toimista, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä ja parannetaan työttömiksi tai lomautetuiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa.

Voit lukea uutisen kriisipaketista täältä.

Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n hallinnot ovat kumpikin hyväksyneet valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan eilen antaman sovintoehdotuksen. 

Paperiliiton hallinto hyväksyi sovintoehdotuksen maanantaina 10.2. yksimielisesti. Ehdotuksen mukainen sopimuskausi on 10.2.2020- 31.12.2021.

24 kiky-tuntia poistuvat Paperiteollisuuden työehtosopimuksesta lyhentämällä työaikaa kaikissa työaikamuodoissa 24 tunnilla.

Palkat nousevat ensimmäisenä vuotena yhteensä 23 senttiä, josta yleiskorotuksen osuus on 11 senttiä ja paikallinen erä 12 senttiä. Toisena vuotena palkat nousevat yhteensä 34 senttiä, josta 17 senttiä on yleiskorotusta ja 17 senttiä paikallista erää.

Sopimuksen tarkemmista tekstikysymyksistä Paperiliitto tiedottaa erikseen myöhemmin.

Paperiteollisuudessa tänään alkanut työsulku ja osassa jatkunut lakko päättyvät työtaistelun lopettamissopimuksen mukaisesti välittömästi. Työntekijät palaavat seuraavaan työvuoroluettelon mukaiseen työvuoroonsa. Kaikissa tapauksissa työhön paluun tai asianmukaisen esteen ilmoittamisen työnantajalle tulee tapahtua viimeistään 11.2. klo 22.00 mennessä.

10.2. hyväksytty sovintoehdotus on luettavissa Valtakunnanosovittelijan toimiston sivuilla

Pekka Pöysä jatkaa Paperiliiton Kuusankosken osaston 19 vapaa-ajanviettopaikan Uranpirtin talonmiehenä vuonna 2020. Ammattiosasto tarvitsee kuitenkin avustavia talonmiehiä, jotta työ ei sitoisi varsinaista talonmiestä liikaa. Avustava talonmies toimii työssään viikon jaksoissa, jotka alkavat ja päättyvät sunnuntaina. Talonmiespäivystys alkaa 24.5. ja päättyy 30.8. 2020.

Avustavan talonmiehen tehtäviin kuuluu yleisen järjestyksen pitäminen Uranpirtillä, varauskirjan pito ja käyttömaksun perintä, joka tapahtuu pankkisiirtona. Yleisellä järjestyksenpidolla tarkoitetaan mm. alueen nurmikon leikkaamista, saunan siisteydestä huolehtimista, polttopuuhuoltoa ja alueen portin avaamista aamuisin ja sulkemista iltaisin. Lisäksi avustavan talonmiehen edellytetään osallistuvan ainakin toiseen Pirtillä kaksi kertaa vuodessa pidettävistä talkoista ja avustaa Pekka Pöysää mahdollisissa isommissa korjaustoimissa. Näihin tehtäviin avustava talonmies osallistuu oman ajankäyttönsä niin salliessa.

Avustava talonmies saa käytöössä on hyvin varustellun hirsimökkin

Toimiviikkonsa aikana avustavalla talonmiehellä on käytössään vuonna 2012 remontoitu hyvätasoinen talonmiehen hirsimökki. Mökissä on mm. keittiövarustus, kiinteät vuoteet kahdelle henkilölle ja sohva, josta saa makuutilaa kahdelle. Puitteet tarjoavat hyvät mahdollisuudet lomailuun, johon tehtävien hoitamisen ohella jää aikaa hyvin. Tehtävää hoitavan avustavan talonmiehen tulee olla ammattiosaston 19 jäsen.

Tehtävien hoitaminen edellyttää pääasiallista oleilua alueella, mutta käynti kotona ja kaupoilla on tietenkin mahdollista. Avustavalla talonmiehellä on käytössään ammattiosaston matkapuhelin, joten jatkuva paikan päällä olo ei ole tarpeen. Ammattiosasto maksaa viikon ajalta kaksi kertaa edestakaisen kilometrikorvauksen kotipaikan ja Uranpirtin väliltä. Korvaus maksetaan verohallinnon vahvistaman ohjeen mukaisesti.

Kovasta kysynnästä johtuen talonmiesviikkoja voi varata 2 viikkoa / talonmies. Jolleivat kaikki viikot tule varatuiksi ensimmäisellä kierroksella, voi lisäviikkoja tiedustella 20.4. jälkeen.

Talonmiesviikkojen varaukset käynnistyvät välittömästi. Lisätietoja ja ilmoittautumiset tehtävään: Tommi Bragge, puh. 040 538 8190.